home / Blog / Is een bouwkundige keuring verplicht?

Is een bouwkundige keuring verplicht?

Een bouwkundige keuring is in sommige gevallen verplicht. Ook in de gevallen dat een keuring niet verplicht is, is het is wél verstandig een keuring te laten uitvoeren.

Wanneer is een bouwkundige keuring verplicht?

Bij het afsluiten van en hypotheek kan de bank daaraan voorwaarden verbinden. Eén van die voorwaarden kan het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring zijn. De bank kan deze voorwaarde op eigen initiatief opleggen.

Het kan ook zijn dat u een hypotheek wilt afsluiten mét Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en dat NHG deze voorwaarde stelt.

In de voorwaarden van het NHG staat hierover het volgende vermeld:
Bij aankoop van een bestaande woning dient een bouwkundig rapport te worden opgemaakt, indien uit het taxatierapport blijkt dat:

 1. de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik; of
 2. nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient.
 • NHG stelt in zijn voorwaarden dat het bouwkundig rapport moet zijn opgemaakt door een bouwkundig adviesbureau dat als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Keur & Advies staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als bouwkundig adviesbureau en voldoet hiermee aan de voorwaarden van NHG.
 • In de NHG-voorwaarden kunt u lezen dat degene die het bouwkundig rapport opmaakt op geen enkele wijze direct of indirect betrokken mag zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering.
  • Keur & Advies is 100% onafhankelijk en maakt het bouwkundig rapport op overeenkomstig het model-bouwkundig rapport NHG.

Lees meer over de voorwaarden die NHG stelt voor het verplicht uitvoeren van een bouwkundig rapport 

Wordt een bouwkundig rapport verplicht gesteld, dan gelden de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud als (onderdeel van) kosten van kwaliteitsverbetering. De aanvrager is in dit geval verplicht de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Voordelen bouwkundig rapport?

Wordt een bouwkundig rapport niet verplicht, waarom zou u dan wél een bouwkundige keuring laten uitvoeren?

De voordelen op een rij:

 • Handig bij onderhandelingen.
 • Meer zekerheid over de bouwkundige staat.
 • Minder risico op een miskoop.
 • Inzicht in verbouwings- en/of verbeteringskosten.

Lees onze blog: Waarom een huis bouwtechnisch laten keuren?

Bouwkundige keuring verplicht of niet?

In principe is het dus niet verplicht om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, mits u een hypotheek wilt met NHG en het taxatierapport iets vermeldt waardoor het volgens de NHG-regels wél moet.

Of als de bank u vraagt de woning bouwkundig te laten keuren. Het is aan u om vervolgens te onderzoeken of een andere bank die eis ook stelt. Maar u zou zich op zo’n moment ook kunnen afvragen of het toch niet beter is een rapport te laten opstellen met alle voordelen van dien.

Een bouwkundige keuring, ook wel een bouwtechnische keuring genoemd, is een visuele inspectie van een woning. Bent u van plan een woning te kopen, dan is deze keuring een belangrijk onderdeel binnen het hele aankooptraject.

Het bouwtechnisch rapport van Keur & Advies bevat alle aspecten van de keuring. Onder andere de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) erkent ons bouwtechnisch rapport.

Meer blogberichten

Aanvraagformulier

Kies de gewenste keuring *

Wouter Weijkamp

Adviseur | Marketing

Eerst meer weten? Bel mij!

06 18 20 88 15