home / Blog / Waarom een huis bouwtechnisch laten keuren?

Waarom een huis bouwtechnisch laten keuren?

Weten wat u koopt! Dat is eigenlijk de voornaamste reden voor het doen van een bouwtechnische keuring. Want met een bouwtechnische keuring kunt u nare verrassingen achteraf voorkomen. U kunt uw geld maar één keer uitgeven, dus doe dat weloverwogen.

Hoe werkt een bouwtechnische keuring?

Zodra u een afspraak heeft gemaakt, komt er op de afgesproken dag en tijdsblok een inspecteur die de hele woning – zowel binnen- als buitenzijde – uitvoerig visueel inspecteert. Tijdens de inspectie deelt hij zijn bevindingen direct met u. Vandaar dat het belangrijk is dat u bij de bouwtechnische keuring aanwezig bent.

Onze inspecteur maakt foto’s en voegt die volgens een overzichtelijke structuur samen met zijn bevindingen in een uitgebreide rapportage. In deze rapportage worden niet alleen de foto’s en onderbouwing verwerkt, maar staat eveneens een kostenraming die bestaat uit 3 kostencategorieën.

Kostenraming met 3 kostencategorieën
  • Directe kosten: kosten die direct noodzakelijk zijn ter voorkoming van verdere schade of gevaarlijke leefomstandigheden.
  • Kosten op termijn: geraamde kosten voor herstel dat binnen 5 jaar moet plaatsvinden.
  • Verbeterkosten: kosten die van invloed zijn op de woningverbetering zoals een nieuwe keuken, isolatie en ander wooncomfort.

En wat nou als er onderhoud aan het huis nodig is?

Normaal onderhoud is eigenlijk iets vanzelfsprekends, zeker als de woning al wat ouder is. Onderhoud laten uitvoeren is niet erg. Wel is het prettig van tevoren een overzicht te hebben van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Valt het bedrag hoger uit dan uw budget toelaat of als budget heeft gelabeld, dan kunt u ervoor kiezen van de koop af te zien.

Wat wordt er allemaal geïnspecteerd?

Eerst meer weten? Wij geven u gratis advies over bouwtechnische keuringen en vertellen u graag meer over onze aanpak. Dus bel ons gerust: 0315 – 72 51 59

Meer blogberichten

Aanvraagformulier

Kies de gewenste keuring *

Wouter Weijkamp

Adviseur | Marketing

Eerst meer weten? Bel mij!

06 18 20 88 15