home / Onze diensten / Schade-expertise

Schade-expertise bouwgeschil

Na het uitvoeren van een renovatie of verbouwing kan het voorkomen dat er een geschil ontstaat tussen opdrachtgever en aannemer. Denk bijvoorbeeld aan een verschil van mening over de afwerking in de badkamer of keuken. Maar ook een scheur die binnen een half jaar na oplevering ontstaat, kan onenigheid teweegbrengen. En wat dan…?

Wanneer onafhankelijke schade-expertise?

Wie eist die bewijst, is de regel van rechtsbijstandverzekeraars, advocaten en de rechter. In zo’n geval kan het laten uitvoeren van een onafhankelijk bouwkundig expertonderzoek uitkomst bieden.

Als een bouwkundig inspecteur een onafhankelijke schade-expertise uitvoert, kan een gang naar de rechter misschien worden voorkomen. Het is altijd beter als partijen er zonder tussenkomst van de rechter uitkomen.

Wordt er echter toch een juridische strijd aangegaan, dan biedt de uitgebreide en onafhankelijke rapportage van onze bouwkundig inspecteur belangrijke input voor de jurist die de zaak voor de rechter behartigt.

Wat kost een schade-expertise bij een bouwkundig gebrek?

Omdat de schade-expertise qua werk en omvang enorm kan uiteenlopen, hanteren wij een uurtarief van €150. Voorrijkosten €75 per uur. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Wat staat er in een bouwkundig expertiserapport?

In een bouwkundig expertiserapport beschrijft de bouwkundig inspecteur bij ieder standpunt waarom hij tot een conclusie is gekomen. Ook geeft hij meestal aan waarom hij een mogelijk ander standpunt niet ondersteunt. Hieruit blijkt dat hij ook andere zienswijzen heeft beoordeeld.

Deze manier van werken kan de procedure verkorten omdat een ander standpunt al in het expertiserapport is geëlimineerd.

In welke situaties biedt een bouwkundig expertiserapport uitkomst?

  • Bij een geschil tussen opdrachtgever en aannemer.
  • Beoordeling van uitgevoerd werk zoals tegelwerk, stucwerk, metselwerk, gepleisterde gevelsystemen en schilderwerk.
  • Bij alle soorten van schade in en rondom de woning om het schadebedrag te bepalen.

Onze werkwijze

Na het inplannen van de afspraak komt de bouwkundig schade-expert bij u op locatie. De uitgebreide bouwkundige expertiserapportage wordt met foto’s en een heldere onderbouwing opgesteld.

1. Plan een afspraak
afspraak inplannen

2. Schade-expertise
op locatie

3. Uitwerken
expertiserapport

4. Ontvangst rapportage
na betaling via betaallink

Wat is een bouwkundig geschil?

Bij een bouwkundig geschil is de opdrachtgever ontevreden over het resultaat en vermoedt een constructiefout. De vraag ontstaat of er sprake is van een bouwfout en als dat zo is, wie er dan aansprakelijk is voor het herstel. 

Inspectie tijdens of na een bouw- of verbouwingsproject?

Het is eveneens mogelijk om tijdens of bij oplevering van een bouwproject gebruik te maken van onafhankelijke bouwkundige expertise. Bijvoorbeeld als de verbouwing of renovatie anders uitpakt of heeft uitgepakt dan partijen voor ogen hadden, waardoor de dreiging van een conflictsituatie zeer aannemelijk is.

Elke situatie is anders! Dus… heeft u meer informatie nodig of wilt u vrijblijvend advies?  Bel 0315 72 51 59