home / Onze diensten / Schade-expertise

Schade-expertise bouwgeschil

Na het uitvoeren van een renovatie of verbouwing kan het voorkomen dat er een geschil ontstaat tussen jou als opdrachtgever en de aannemer. Denk bijvoorbeeld aan meningsverschillen over de afwerking in de badkamer of keuken, of zelfs een scheur die binnen een half jaar na oplevering verschijnt. En wat doe je dan…? 

Wanneer onafhankelijke schade-expertise?

Vaak geldt de regel wie eist, bewijst, zoals rechtsbijstandverzekeraars, advocaten en rechters aangeven. In zulke gevallen kan het laten uitvoeren van een onafhankelijk bouwkundig expertonderzoek een oplossing bieden.

Als een bouwkundig inspecteur een onafhankelijke schade-expertise uitvoert, kan het zijn dat een gang naar de rechter wordt voorkomen. Het is altijd beter als beide partijen er samen uit kunnen komen zonder juridische tussenkomst.

Als er toch een juridisch geschil ontstaat, biedt het uitgebreide en onafhankelijke rapport van onze bouwkundig inspecteur waardevolle informatie voor de jurist die jouw zaak voor de rechter verdedigt.

Wat kost een schade-expertise bij een bouwkundig gebrek?

Omdat de omvang en het werk van een schade-expertise sterk kunnen variëren, hanteren wij een uurtarief van €150. Voorrijkosten bedragen €75 per uur. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Wat staat er in een bouwkundig expertiserapport?

In een bouwkundig expertiserapport legt de bouwkundig inspecteur bij elk standpunt uit waarom hij tot een conclusie is gekomen. Meestal geeft hij ook aan waarom hij een mogelijk ander standpunt niet ondersteunt, wat aangeeft dat hij verschillende perspectieven heeft overwogen.

Deze aanpak kan de procedure verkorten, omdat een alternatief standpunt al in het expertiserapport is weerlegd.

Wanneer kan een bouwkundig expertiserapport van pas komen?

  • Bij een geschil tussen jou als opdrachtgever en de aannemer.
  • Bij de beoordeling van uitgevoerd werk, zoals tegelwerk, stucwerk, metselwerk, gepleisterde gevelsystemen en schilderwerk.
  • In alle situaties van schade in en rondom de woning, om het schadebedrag te bepalen.

Onze werkwijze

Na het inplannen van de afspraak komt de bouwkundig schade-expert naar je toe op locatie. De uitgebreide bouwkundige expertiserapportage wordt met foto’s en een heldere onderbouwing opgesteld.

1. Plan een afspraak
afspraak inplannen

2. Schade-expertise
op locatie

3. Uitwerken
expertiserapport

4. Ontvangst rapportage
na betaling via betaallink

Wat is een bouwkundig geschil?

Als jij als opdrachtgever ontevreden bent over het resultaat en vermoedt dat er een constructiefout is, ontstaat de vraag of er sprake is van een bouwfout. Als dat het geval is, rijst de vraag wie er dan aansprakelijk is voor het herstel.

Inspectie tijdens of na een bouw- of verbouwingsproject?

Het is ook mogelijk om tijdens de bouw of bij oplevering van een bouwproject gebruik te maken van onafhankelijke bouwkundige expertise. Bijvoorbeeld als de verbouwing of renovatie anders verloopt of is verlopen dan jij en de andere partijen hadden verwacht, wat kan leiden tot een dreigende conflictsituatie.

Elke situatie is uniek! Dus… heb je meer informatie nodig of wil je vrijblijvend advies? Bel 0315 72 51 59