home / Blog / Voorbehoud bouwkundige keuring in koopcontract

Voorbehoud bouwkundige keuring in koopcontract

Een voorbehoud voor een bouwkundige keuring is sinds 2018 standaard opgenomen in de koopovereenkomst. Wie van plan is een huis te kopen, hoeft er niet zelf aan te denken om deze voorwaarde in het koopcontract op te nemen.

Standaard zijn er nog meer voorbehouden opgenomen in het koopcontract zoals Onder voorbehoud van financiering, wat eigenlijk het bekendste voorbehoud is. Maar ook Onder voorbehoud verkoop eigen woning is er één die veel voorkomt.

Op welk moment in het koopproces de ontbindende voorwaarden opstellen?

Wie zijn eerste bod uitbrengt, beslist op dat moment al welke ontbindende voorwaarden er in de koop meegenomen worden. Uw bod brengt u bijvoorbeeld uit onder voorbehoud van financiering en onder voorbehoud van een bouwkundige keuring. In de krappe woningmarkt zijn de ontbindende voorwaarden onderdeel geworden van de onderhandelingen met de verkoper.

Als uw bod geaccepteerd wordt, kunt u de voorbehouden meenemen in het koopcontract.

Om meer kans te maken op de woning zijn er kopers die voorbehouden laten vallen zoals het voorbehoud op de bouwkundige keuring of het voorbehoud op verkoop eigen woning. Maar is dat verstandig? Het is logisch dat de verkoper het fijner vindt als er minder voorwaarden zijn. Met minder voorwaarden heeft hij sneller zekerheid of de koop doorgaat.

Bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde

Alle ontbindende voorwaarden in het koopcontract zijn opgenomen om de koper te beschermen. Dat geldt natuurlijk ook voor de ontbindende voorwaarde Onder voorbehoud bouwkundige keuring.

Wat houdt het voorbehoud bouwkundige keuring in?

Deze voorwaarde betekent dat de koper de koop kan ontbinden als de woning meer bouwkundige gebreken heeft, dan eerst werd gedacht. Er kan vooraf een bedrag voor de maximale directe herstelkosten worden afgesproken. Als voorbeeld noemen wij €10.000. Blijkt uit de bouwkundige keuring dat de directe kosten €12.000 zijn, dan kan de koop worden ontbonden. Het afgesproken bedrag voor herstel van achterstallig onderhoud wordt namelijk met €2.000 overschreden.

Formuleren bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde

Het voorbehoud voor een bouwkundige keuring moet in het koopcontract goed omschreven zijn.

Voorbeeld formulering voorbehoud bouwkundige keuring in koopovereenkomst:

Deze koopovereenkomst kan koper ontbinden als uit het rapport van de bouwtechnische keuring uitgevoerd door Keur & Advies blijkt dat de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een bedrag van [bedrag noemen] te boven gaan of als aanvullend specialistisch onderzoek wordt aanbevolen. Houdt Keur & Advies bij onderdelen in het rapport een bandbreedte aan, dan wordt uitgegaan van het hoogste bedrag.

Wanneer is dit voorbehoud nuttig?

Als u verwacht dat de woning achterstallig onderhoud met zich meebrengt, dan is het zeker zinvol het voorbehoud in de koopovereenkomst op te nemen. In een bouwkundige rapportage leest u welke bouwkundige gebreken op korte termijn zouden moeten worden aangepakt. Daarbij staan ook de begrote kosten voor het aanpakken van elk gebrek.

Kortom; de bouwkundige rapportage verstrekt een helder beeld van de staat van de woning én de extra kosten waarmee u wordt geconfronteerd. Vallen de begrote kosten tegen en zijn ze hoger dan het genoemde bedrag in het voorbehoud, kunt u dus onder de koop van het huis uit. Hiermee kunt u veel zorgen voorkomen.

Bouwkundige keuring plannen in 3 dagen bedenktijd

Kiest u ervoor de bouwkundige keuring te laten uitvoeren in de wettelijke 3 dagen bedenktijd, dan is het vooraf afspreken van een maximum herstelbedrag niet nodig. U heeft binnen de 3 dagen bedenktijd namelijk het recht om de koop te ontbinden wanneer u vindt dat de keuring aanleiding geeft om af te zien van de koop. U hoeft niet te onderbouwen waarom er wordt afgezien van de koop. Let op; snelheid is geboden bij deze keuze en dat kan stress opleveren.

Wie kiest voor het bouwkundig laten keuren binnen de 3 dagen bedenktijd, doet er goed aan samen te werken met een bouwkundig keurder die snel kan schakelen. Keur & Advies is zo’n bouwkundig keurder die snel kan inplannen en het bouwkundig rapport vervolgens snel uitwerkt. Daar kunt u van op aan.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper afzien van de koop zonder opgaaf van reden. Goed om te weten; de bedenktijd gaat in op werkbare dagen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag, dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Weten hoe ons bouwkundig keuringsrapport eruitziet?

 

Meer blogberichten

Aanvraagformulier

Kies de gewenste keuring *

Wouter Weijkamp

Adviseur | Marketing

Eerst meer weten? Bel mij!

06 18 20 88 15